ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไร่ไฮเทค FarmHitech จังหวัดเลย

ที่ดิน @ ไร่ไฮเทค

ที่ดิน @ ไร่ไฮเทค

ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไร่ไฮเทค FarmHitech อ.ภูเรือ จังหวัดเลย
151 หมู่ 4 ถนนเลย-หล่มสัก กม.46 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ เลย

ที่ดิน แบ่งขาย เพื่อทำการเกษตร ราคาเริ่มต้น ไร่ละ 8หมื่น-1ล้านบาท
ติดต่อ วรินทร์ธร (ไอ) 0647923351