ได้ไปเยี่ยมชมโครงการ แก้วมังกร ที่ปลูกในศูนย์ยูเร สระบุรี สั่งต้นต่อและดูแลการลงปลูกโดย คุณมานิตย์ จากทางไร่ไฮเทค