ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไร่ไฮเทค FarmHitech จังหวัดเลย

ขายต้นขนุนพันธุ์ เพชรดำรงค์

ขายต้นขนุนพันธุ์ เพชรดำรงค์
ผลใหญ่ 7-10 ยวง ได้น้ำหนัก 1 กก.
ขายต้นละ 300 บาท ติดต่อ วรินทร์ธร (ไอ) 0647923351

จ เลย ภูเรือ หน่อไม้

ขายต้นพันธุ์หน่อไม้หน่อใหญ่พอประมาณราคาเริ่มต้นที่หน่อละ100บาท ติดต่อ วรินทร์ธร (ไอ) 0647923351