ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไร่ไฮเทค FarmHitech จังหวัดเลย

ราคาจำหน่าย พันธุ์ไม้ผล แก้วมังกร

กิ่งพันธุ์แก้วมังกร สูง 100 ซ.ม.  ราคา 20 บาท