ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไร่ไฮเทค FarmHitech จังหวัดเลย

ถั่วดาวอินคา ไร่ไฮเทค

5331

5333

5332

5334