ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไร่ไฮเทค FarmHitech จังหวัดเลย

ผลผลิต แก้วมังกร จากไร่ไฮเทค Dragon Fruit from Farm Hitech, Phurua ภูเรือ จ.เลย

คุณพ่อมานิตย์ มาเยี่ยมพร้อมแก้วมังกรลูกโตมาก เลยถ่ายรูปกันไว้ พร้อมกับหน่อไม้ และ ผักปลอดสารพิษ