ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไร่ไฮเทค FarmHitech จังหวัดเลย

จุลินทรีย์พร้อมใช้

จุลินทรีย์พร้อมใช้

 ผลิตจาก EM จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ผสมสารสกัดจากสัปปะรด

 สูตรเข้มข้น พร้อมใช้งาน ช่วยย่อยสลายไขมัน กากตะกอน    บำบัดกลิ่นเหม็น  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติ น้ำจุลินทรีย์พร้อมใช้สูตรเข้มข้น
1. กำจัด/ดับกลิ่น ท่อน้ำ ตะกอนอุดตันภายในห้องน้ำ และบริเวณคอห่าน 
2. กำจัดกลิ่น ฉีดพ่นย่อยกองขยะ มูลสัตว์ กากมัน ดับกลิ่น แมลงวันจะลดลง 
3. บำบัดน้ำเน่าเสีย กำจัดกลิ่น สลายเชื้อโรค ล้างท่อ บ่อพักน้ำ บ่อดักไขมัน 
4. กำจัดกลิ่นอับชื้น ล้างสารพิษสารเคมี ต้านเชื้อโรค ล้างคราบสกปรกต่างๆ 
5. ควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ การประมง และปัญหาโรคพยาธิ 
6. แก้ปัญหากลิ่นเหม็นอับชื้น ล้างทำความสะอาดคอกสัตว์ สำหรับสัตว์เลี้ยง 
7. ช่วยแก้ปัญหาแมลงศัตรูพืช รากดูดซึมสารอาหารเร็วขึ้น ออกดอกออกผลดี 
8. การทำไร่ ทำนา ทำสวน การปศุสัตว์ อุตสาหกรรม โรงงาน โรงแรม โรงอาหาร