ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไร่ไฮเทค FarmHitech จังหวัดเลย

โมกาฉิอัดเม็ด (ผลิตจากมูลไก่ และ EM) จำหน่าย

เริ่มจำหน่ายแล้ว ที่ ศุนย์อีเอ็ม ไร่ไฮเทค อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ราคากระสอบละ  300 บาท (หนัก 50 กก.)

ติดต่อ 089 247 2313 คุณน้อย.  082 053 2747 คุณมานิตย์