ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไร่ไฮเทค FarmHitech จังหวัดเลย

อีเอ็ม คืออะไร What is EM?

EM ย่อมาจากคำว่า Effective Microorganisms 

ซึ่งมีความหมายว่า

กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ค้นพบโดย ศาสตราจารย์ ดร. เทรูโอะ ฮิหงะ แห่งมหาวิทยาลัยริวกิว 

โอกานาวา ประเทศญี่ปุ่น ซึงได้ทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ตามแนวทางท่านโมกิจิ โอกาดะ ระหว่าง พ.ศ. 2510-2525 ได้พบความจริงเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในธรรมชาติ เป็นดังนี้

ทั้งจุลินทรีย์ต้องการอากาศ (Aerobic Microonranisms) และจุลินทรีย์ ไม่ต้องการอากาศ (Anaerobic Microorganisms) นั้นทำงานร่วมกันในลักษณะช่วยเกื้อกูลกันบ้าง และขัดแย้งกันบ้าง

 สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 

    1. กลุ่มจุลินทรีย์ดี 

    2. กลุ่มจุลินทรีย์ ก่อโรค หรือกลุ่มทำลาย มีประมาณ 5-10 %

    3. กลุ่มเป็นกลาง มีมากถึง 80-90 % 

ลักษณะการทำงาน 

    1. ถ้ามีจุลินทรีย์กลุ่มดีหรือกลุ่มสร้างสรรค์มากกว่ากลุ่มก่อโรค โลกจะอยู่ในสภาวะสร้างสรรค์ สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษและโรคภัยทั้งปวง

    2. ถ้ามีจุลินทรีย์กลุ่มก่อโรคหรือกลุ่มทำลายมากกว่ากลุ่มดี สภาวะโลกจะตรงข้าม คือเกิดมลภาวะ 

เน่าเหม็น มีโรคระบาด เป็นสภาวะทำลาย 

    3. ส่วนกลุ่มเป็นกลางจะคอยช่วยสนับสนุนจุลินทรีย์กลุ่มใกลุ่มหนึงที่มีจำนวนมากกว่า ให้สามารถแสดงปฏิกริยาได้มากยิ่งขึ้น 

    ศาสตราจารย์ ดร.เทรูโอะ ฮิหงะ ได้คัดสรรเอาเฉพาะจุลินทรีย์กลุ่มดีที่มีประโยชน์มาเลี้ยงรวมด้วยเทคนิคพิเศษ เรียกว่า กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ( Effective Microorganisms) หรือ EM มีจุลินทรีย์สำคัญ 3 กลุ่มคือ

   1. กลุ่มจุลินทรีย์ สังเคราะห์แสง (Photosynthetic Microoganisms)

   2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic Microorganisms)

 3. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)

ขอบคุณที่มา : nature-farming

ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไร่ไฮเทค FarmHitech จังหวัดเลย

ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไร่ไฮเทค FarmHitech อ.ภูเรือ จังหวัดเลย

ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเลย เป็นศูนย์ส่งเสริมฯ ลำดับที่ 39 ของประเทศไทย

ไร่ไฮเทค ตั้งอยู่ในพื้นที่ ซึ่งมีภูมิอากาศที่เหมาะสำหรับการปลูกไม้เมืองหนาวเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

และพืชผักผลไม้ พันธุ์ไม้ เมืองหนาวคุณภาพดี

ผลไม้ที่เป็นไฮไลท์ของไร่ไฮเทคเห็นจะเป็น “แก้วมังกร” ซึ่งทั้งลูกโต และรสชาติดี แถมยังปลอดสารพิษ 100%

โดยเราใช้ EM – EMRO Asia ในการดูแลพืชผลในไร่ ไม่มีการใช้สารเคมี

นอกจากนี้ยังมี สมุนไพรโปร่งฟ้า ไม้ไผ่ น้อยหน่าไร้เม็ด ฝรั้งสีม่วง สะตอ ลองกอง มังคุด ฯลฯ

ไร่ไฮเทค อ.ภูเรือ จังหวัดเลย 151 หมู่ 4 ถนนเลย-หล่มสัก กม.46 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ เลย
ติดต่อ : 0892472313 น้อย , 0820532747 มานิตย์
สำหรับในกรุงเทพ : 089 666 7205, 063 421 9845 ไอ, Line ID : ipplus

WebSite: www.FarmHitech.com : www.ไร่ไฮเทค.com

คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ ไร่ไฮเทค

จำหน่าย โบกาฉิ, จุลินทรีย์ EM (อีเอ็ม) ไม้เมืองหนาว, ดอกไม้, ผลไม้, พันธุ์ไม้, สมุนไพร, โปร่งฟ้า, แก้วมังกร

 


สวนก๊วยเจ๋ง ขายดอกไม้ ต้นไม้ เมืองหนาว จังหวัดเลยจุลินทรีย์ EM (อีเอ็ม)
มูลนิธิเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริษัท เกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำกัด

จุลินทรีย์พร้อมใช้

จุลินทรีย์พร้อมใช้

 ผลิตจาก EM จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ผสมสารสกัดจากสัปปะรด

 สูตรเข้มข้น พร้อมใช้งาน ช่วยย่อยสลายไขมัน กากตะกอน    บำบัดกลิ่นเหม็น  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติ น้ำจุลินทรีย์พร้อมใช้สูตรเข้มข้น
1. กำจัด/ดับกลิ่น ท่อน้ำ ตะกอนอุดตันภายในห้องน้ำ และบริเวณคอห่าน 
2. กำจัดกลิ่น ฉีดพ่นย่อยกองขยะ มูลสัตว์ กากมัน ดับกลิ่น แมลงวันจะลดลง 
3. บำบัดน้ำเน่าเสีย กำจัดกลิ่น สลายเชื้อโรค ล้างท่อ บ่อพักน้ำ บ่อดักไขมัน 
4. กำจัดกลิ่นอับชื้น ล้างสารพิษสารเคมี ต้านเชื้อโรค ล้างคราบสกปรกต่างๆ 
5. ควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ การประมง และปัญหาโรคพยาธิ 
6. แก้ปัญหากลิ่นเหม็นอับชื้น ล้างทำความสะอาดคอกสัตว์ สำหรับสัตว์เลี้ยง 
7. ช่วยแก้ปัญหาแมลงศัตรูพืช รากดูดซึมสารอาหารเร็วขึ้น ออกดอกออกผลดี 
8. การทำไร่ ทำนา ทำสวน การปศุสัตว์ อุตสาหกรรม โรงงาน โรงแรม โรงอาหาร

ขายต้นขนุนพันธุ์ เพชรดำรงค์

ขายต้นขนุนพันธุ์ เพชรดำรงค์
ผลใหญ่ 7-10 ยวง ได้น้ำหนัก 1 กก.
ขายต้นละ 300 บาท โทร. 063 421 9845

ถั่วดาวอินคา ไร่ไฮเทค

5331

5333

5332

5334

ถั่วดาวอินคา


ประวัติความเป็นมาของต้นถั่วดาวหรือต้นเศรษฐี sacha inchi
ต้นถั่วดาวอินคาหรือต้นเศรษฐี sacha inchi มีมากว่า 3,000 ปี จากประเทศเปรู ในทวีปอเมริกาใต้ ด้วยเหตุผลที่ว่า สะดวกในการดูแลและการขนส่ง รวมทั้งสภาพอากาศที่เหมาะสม ต่อมาก็เริ่มแพร่หลาย สู่ภาคเหนือและอิสานและภาคกลางของไทย จวบจนถึงทุกวันนี้ก็เริ่มมีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย ในหลายๆประเทศ

วิธีปลูกและสถานที่ปลูก
-ปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทย
– เหมาะแก่การปลูกแซมกับต้นใม้ใหญ่เพราะพืชนี้ต้องการแดดน้อย
-ภาคเหนือเหมาะแก่การปลูกที่สุดเพราะดินดีอากาศไม่ร้อนมากมีความชื้นพอเหมาะแก่การปลูก
-ต้องปลูกโดยระบบเกษตรอินทรีย์ (ไม่ใช้สารเคมี)
-ต้นมีอายุยืนยาวตั้งแต่ 15-50 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแล
-ระยะห่างระหว่างต้น 2 x 4 เมตร 1 ไร่ประมาณ 250 ต้น
-ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณ 10-12 เดือน นับจากลงกล้าปลูก (ให้ผลตอบแทนที่สูงมากและดูแลง่าย)

ประโยชน์ของต้นถั่วดาว
ยอดของต้นถั่วดาวอินคา : สามารถนำไปประกอบอาหาร ผัดก็มีรสชาดิอร่อย มีโอเมก้า 3 6 9 และวิตามิน A E
ใบของต้นถั่วดาวอินคา : สามารถนำไปทำเป็นใบชาหรือนำไปสกัดเป็นคลอโรฟิลล์ ซึ่งมีคุณค่ามากกว่าคลอโรฟิลล์ทั่วๆไปถึง 200 เท่า , สกัดน้ำจากใบเป็นน้ำเพื่อสุขภาพ
ดอกหรือฝักต้นถั่วดาวอินคา : นิยมนำมาสกัดเป็นน้ำมัน ซึ่งมีประโยชน์สำหรับมนุษย์มี เพราะมีโอเมก้า 3 6 9 และวิตามิน A E (นำมาบรรจุแคปซูล) , นำมาประกอบอาหารหรือทำน้ำสลัด ทางด้านความงานและอาหารเสริม เช่น โฟม สบู่ ครีมบำรุงผิว โลชั่น เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ต้องการของต่างประเทศ
เปลือกของต้นถั่วดาว : นำมาเป็นปุ๋ยเกษตรอินทรีย์หรือจะอัดก้อน ใช้เป็นพลังงานความร้อนชีวมวล
ประโยชน์ต่อสุขภาพของน้ำมันจากถั่วดาวอินคา
1.ช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลHDL
2.ป้องกันการแข็งตัวของเลือด โดยการรักษาระดับไขมันอิ่มตัวในกระแสเลือด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและความดันเลือดสูง
3.ช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์และป้องกันความดันโลหิตสูง
4.ในโรคเบาหวาน / ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ลดอาการซึมเศร้า / สุขภาพจิตแจ่มใส
5.รักษาความลื่นไหลและความแข็งแกร่งของเยื่อหุ้มเซลล์
6.ช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดโรคไขข้อ
7.ช่วยดูแลโรคผิวหนัง หอบหืด แผล ไมเกรน ต้อหิน
8.มีสารต้านอนุมูลอิสระ ควบคุมความดันตาและเส้นเลือด
9.การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันหน้าที่เป็นสื่อกลางขนส่งออกซิเจนเครือข่ายจากเซลล์ของเลือดไปยังเนื้อเยื่อของไตทำงานให้เหมาะสม

สนใจสั่งซื้อได้ที่ 0892472313(ไร่ไฮเทค)

Page 1 of 41234»