ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไร่ไฮเทค FarmHitech จังหวัดเลย

ขายสมุนไพร โปร่งฟ้า

สมุนไพร โปร่งฟ้า

ต้นขนาดประมาณ 30 ซม.ราคาต้นละ 100 บาท ติดต่อที่ไร่ไฮเทค น้อย 0892472313

สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพ รับได้ที่ เขตคลองสามวา  ติดต่อที่ 089 666 7205 ไอ