ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไร่ไฮเทค FarmHitech จังหวัดเลย

จ เลย ภูเรือ หน่อไม้

ขายต้นพันธุ์หน่อไม้หน่อใหญ่พอประมาณราคาเริ่มต้นที่หน่อละ100บาทติดต่อได้ที่เบอร์ 0892472313(น้อยภูเรือ)