ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไร่ไฮเทค FarmHitech จังหวัดเลย

สมุนไพร โปร่งฟ้า

สมุนไพร โปร่งฟ้า

สมุนไพร โปร่งฟ้า / Prong Fah / Clausena Heptaphylla / ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Murraya siamensis Craib. วงศ์ RUTACEAE